Service: 0362 680 333
Công ty Cổ phần Công nghiệp Invico
0988 765 246
0988 37 8686
invico@invico.com.vn
invicohn@invico.com.vn
logo
Tin tức  TIN TỨC NGÀNH

Điện lực Điện Bàn (PC Quảng Nam): 10 năm – một chặng đường

Điện Bàn là địa bàn kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Nam, giáp giới thành phố Đà Nẵng về phía Bắc, với khoảng 20 km bờ biển kết nối thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An. 

Với địa thế thuận lợi, Điện Bàn có tiềm năng rất lớn về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. 
 
Sau ngày giải phóng thống nhất đất nước, Điện Bàn là một trong số rất ít các huyện sớm có điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở một số xí nghiệp quốc doanh và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ. Trước yêu cầu đảm bảo cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Chi nhánh điện Điện Bàn (nay là Điện lực Điện Bàn) được thành lập từ ngày 01/9/2009 trên cở sở chia tách từ Chi nhánh điện Duy Xuyên.
 
Những ngày đầu đi vào hoạt động, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, phải thuê nhà ở làm trụ sở, tận dụng từng mét vuông để bố trí nơi làm việc, lực lượng lao động còn rất mỏng so với khối lượng lưới điện và khách hàng. Rồi bão số 9 năm 2009 ập đến gây thiệt hại lớn cho lưới điện trên địa bàn.
 
Khó khăn dồn dập chưa giải quyết xong thì đến mùa khô năm 2010, nguồn điện quốc gia thiếu hụt phải thực hiện tiết giảm phụ tải trên diện rộng. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giảm thiểu tác động của việc thiếu điện đến sản xuất - sinh hoạt của nhân dân và việc thiếu điện không kìm hãm, cản trở sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện? Giải pháp được Điện lực thực hiện bền bỉ là thường xuyên báo cáo tình hình và phương thức cấp điện từng tuần để lãnh đạo địa phương cùng phối hợp và có trách nhiệm với tình hình thiếu điện chung của cả nước; đồng thời UBND huyện cũng chỉ đạo các ngành, các cấp ở huyện phối hợp cùng Điện lực làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích và vận động nhân dân, khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.
 
Qua thống kê 10 năm, sản lượng điện thương phẩm cung ứng trên địa bàn tăng bình quân 12%/ năm, doanh thu tăng 17%/năm, tổn thất điện năng giảm từ 4,7% xuống 3,5%. Tổng sản lượng điện đã cung ứng 10 năm qua trên địa bàn hơn 2 tỉ kWh (chưa tính phần của các Điện lực Duy Xuyên, Hội An và Đại Lộc bán điện). Tổng vốn đầu tư công trình điện do Công ty Điện lực Quảng Nam đầu tư trực tiếp trên địa bàn là 227,3 tỷ đồng. Nhờ vậy, đã góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp-dịch vụ. Từ một huyện thuần nông đến nay công nghiệp chiếm 75,2%, nông nghiệp còn 7% cho thấy sự phát triển vượt bậc của thị xã Điện Bàn.
 
Thực hiện chủ trương tiếp nhận lưới điện hạ áp và tổ chức bán lẻ đến hộ, Điện lực Điện Bàn đã tiếp nhận lưới điện của 16 chủ tài sản và bán lẻ 25.000 khách hàng. Việc tiếp nhận bán lẻ khối lượng lớn trên hiện trạng lưới điện đa phần xuống cấp, thêm một lần nữa lại dồn khó khăn cho đơn vị, trước hết là sức ép từ phía khách hàng yêu cầu được phục vụ tốt hơn và sự quá tải khối lượng quản lý, vận hành so với nhân lực. Để khắc phục, đơn vị đã bám sát chỉ đạo của Công ty, tranh thủ sự lãnh đạo của địa phương và làm tốt công tác quản trị rủi ro trong công tác quản lý, kinh doanh bán điện.
 
Trong hoạt động kinh doanh và trong công tác quản lý, đơn vị quyết tâm và kiên trì thực hiện văn hóa doanh nghiệp, chuẩn mực trong các quan hệ giao tiếp. Bên cạnh đó là việc thực thi Quy chế dân chủ ở cơ sở. Vì thế không chỉ đoàn kết, chân tình trong nội bộ mà quan hệ với đối tác, khách hàng cũng khắng khít, tôn trọng lẫn nhau và quan hệ với các cấp chính quyền địa phương đúng mực theo nội dung quy chế phối hợp giữa Công ty Điện lực Quảng Nam và UBND thị xã Điện Bàn.
 
Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất cũng được đơn vị rất quan tâm, với 14 sáng kiến và 3 giải pháp hợp lý hóa sản xuất được Công ty công nhận. Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên hoạt động sôi nổi, đã góp phần cùng đơn vị nâng cao đời sống vật chất tinh thần của CBCNV.
 
Qua các lần tiếp xúc với nhân dân và chính quyền địa phương, đa số ý kiến đều đánh giá tốt về hoạt động của đơn vị. Có thể nói, công tác cấp điện của Điện lực Điện Bàn ngày càng tốt hơn, giải quyết nhanh khi có sự cố, yêu cầu dịch vụ của nhân dân được giải quyết kịp thời, thủ tục hành chính đơn giản, đội ngũ CBCNV luôn tận tình trong công việc, lịch thiệp trong giao tiếp.
 
Chặng đường 10 năm cũng chỉ mới là một bước khởi đầu, tạo đà để tập thể CBCNV Điện lực Điện Bàn ổn định và phát triển. Nhiệm vụ đảm bảo cấp điện kịp thời cho thị xã Điện Bàn trong thời gian tới là hết sức nặng nề, nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy hoạch rất lớn, trong đó có quy hoạch về hệ thống điện và dự kiến tốc độ gia tăng phụ tải cao. Bám sát nghị quyết của Thị uỷ, HĐND, UBND thị xã, tranh thủ sự hỗ trợ các cấp chính quyền địa phương mà lãnh chỉ đạo của PC Quảng Nam, Điện lực Điện Bàn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần vào thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thị xã và HĐND các cấp và mục tiêu nhiệm vụ Công ty giao.

Đối tác chiến lược

Huyndai
Đối tác 3
Đối tác 4
Schneider Electric
LS
Siemens
Dự án đã thực hiện
Sản phẩm nổi bật